Vatten,
60x60 cm, tempera och brons på trä,
2005.

Water,
60x60 cm, tempera and bronze on wood,
2005.

Tillbaka