Ann Carlsson Korneev

Skulpturer, utställningar / Sculptures, exhibitions

Klicka på bilderna för att se dem större
Click on images to enlarge
Förstasida / Main page
Offentliga verk / Public works
Reliefer / Reliefs
Målningar / Paintings
CV

På väg,
210 x 80 x 75 cm,
marmor och larvikit,
2016.

Traveller,
210 x 80 x 75 cm,
marble and larvikit,
2016.

Än är det tankar, än är det utan tankar.
145 x 120 x 130 cm,
marmor och larvikit.

Sometimes with thoughts,
sometimes without thoughts
,
145 x 120 x 130 cm,
marble and larvikit,
2016.

   

 

På väg

Traveller

2016

Än är det tankar, än är det utan tankar

Sometimes with thoughts,
sometimes without thoughts.

2016

 

Vila vid källan II,
marmor, höjd 70 cm,
2015.

Contemplation at the water spring,
marble, height 70 cm,
2015

Den ännu smalare vägen, marmor,
70x25x22 cm,
2015.

The most narrow road,
marble, 70x25x22 cm,
2015.

Separatutställning på Galleri Konst i Karlstad 2016.

Solo exhibition at Gallery Konst i Karlstad 2016.

Zhen Shan Ren,
marmor, 215 x 110 x 90 cm,
2011

Truth Compassion Tolerance,
marble, 215 x 110 x 90 cm,
2011

På väg,
marmor, 130 x 60 x 30 cm,
2012

Travelling,
marble, 130 x 60 x 30 cm,
2012

Bodhisattva,
marmor, 160 x 50 x 50 cm,
2011

Bodhisattva,
marble, 160 x 50 x 50 cm,
2011

Näckrosdammen,
230 x 130 x 70 cm, larvikit och marmor,
2011

Pond with water lilies,
230 x 130 x 70 cm, larvikit and marble,
2011

Tvillingsjäl I
alabaster och larvikit, 65x60x40 cm

Soulmate I
alabaster and larvikit

2009

Näckros
alabaster och larvikit, 65x60x25 cm

Water-lily
alabaster and larvikit

2009

Turning the wheel
granit, 300x250x150 cm
2009
Here in cosmos
larvikit
400x200x150 cm
2007
Cyclic orbit IV
larvikit
300x180x150 cm
2007
Illusionary gates
basalt
120x150x45 cm
2005

Galaxy
lavastone (igninbrita) and basalt
260x150x45 cm
2005

There in the cosmos
basalt
120x80x55 cm
2005
Solutions
basalt
140x80x50 cm
2005
Buddha
marmor och granit / marble and granite
160x110x110 cm
2005
Meditating Buddha
basalt och brons / basalt and bronze
67x36x44 cm
2005

Lotusblad
serpentin och diabas, 60x50x40 cm.

Lotusleave
serpentin and diabas

2008

Värmlands Museum, Karlstad 2006
Cyrillushuset, från separatutställningen /
from the soloexhibition "Moments of insight"
Buddha sending forth righteous thoughts
bronse and marble
height 50 cm
2007
Den smala vägen / The narrow road 
marmor och granit / marble and granite
160x90x60 cm
2004
Språk / Language
statuario
110x30x25 cm
2006
Ögonblick av insikt / Moments of insight
serpentin-marmor / serpentin-marble
70x50x40 cm
2005
Rosen / The rose
marmor / marble
50 x 50 x 50 cm
2002
Cyklisk bana, grön / Cyclic path, green
marmor / marble
42 x 35 x 17 cm
2003
Gå bortom tid och rum /
Go beyond time and space
175 x 95 x 30 cm
Tystnad / Silence
marmor, kalksten / marble, limestone
80 x 50 x 30 cm
2001
Soltecken, statuario /
Sign of the sun, statuario
50 x 54 x 18 cm
2002
Cyklisk bana 1 / Circular orbit
marmor / marble
42 x 60 x 30 cm
Movement
marmor / marble
90x60x30 cm
2004
Snäckan / The shell
marmor, diabas / marble, diabase
55 x 45 x 45 cm.
1999
Madonna II
diabas / diabase
85x80x35 cm
1995
Spiralsnäcka / Spiral shell
diabas, marmor / diabase, marble
65 x 60 x 55 cm
Fågel Fenix / The bird Phoenix
diabas / diabase
55x30x22 cm
1996
Kalken / The chalice
diabas / diabase
60 x 42 x 42 cm
2003
På havets botten / Deep down under
larvikit
90 x 90 x 40 cm
2002
Blå vind / Blue wind
larvikit
55x40x25 cm
2003
Värmlands Museum, Karlstad
Interiör från separatutställning
på Galleri Oijens,
Göteborg 1996

View from solo exibition
at Gallery Oijens,
Gothenburg 1996

Jungfruns källa
marmor, brons
del I: 105 x 65 x 23 cm, marmor, brons, vatten
del II: 90 x 70 x 30 cm, marmor
del III: h: 40, 50 resp 65 cm, brons och marmor
Röda Sten, Göteborg

The well of the Virgin
marble, bronze
left: 105 x 65 x 23 cm, marble, bronze and water
middle: 90 x 70 x 30 cm, marble
right: height 40, 50 and 65 cm, bronze and marble
Gothenburg, Röda Sten Gallery

1999