Portal,
60x60 cm, tempera och metall på trä,
2005.

Gate,
60x60 cm, tempera and metal on wood,
2005.

Tillbaka