På väg

Traveller

2016

Än är det tankar, än är det utan tankar

Sometimes with thoughts,
sometimes without thoughts.

2016

Tillbaka